Garanterad anonymitet

  • Surfsafe sparar ingen trafikinformation
  • Surfsafes servrar står utanför EU (i Oslo, Norge)
  • Din anslutning till surfsafe är krypterad
  • Vi har både redundans & överkapacitet
  • Kostar endast från 33 kronor per månad!

Beställ tjänsten!